Vaarroute de “Noordelijke” Staande Mastroute

Vaarroute in Friesland

Vanuit Maran over de Terkaplester Poelen en Terherne via het Prinses Margrietkanaal naar het Pikmeer bij Grouw, veel leuker echter waarbij u tevens het “saaie” kanaal met zijn beroepsvaart mijdt is van de Terkaplester poelen over de Sylroede het Burstumer Rak, Douwe Tjeardsrak, de Peanster Ie en het Pikmeer naar Grouw.

De route loopt ten noorden van Grou grotendeels over de Wergeasterfeart en sluit ter hoogte van Rijksweg 31 (Wâldwei) aan op het nieuwe meer in de nieuwe woonwijk Zuiderburen aan de zuidkant van Leeuwarden. In de Rijksweg is een aquaduct gebouwd.

Vanuit Leeuwarden kunt u weer Noordelijker varen richting Dokkum en het Lauwersmeer of juist via Franeker naar Harlingen. Waarna de waddenzee met zijn unieke eilanden een mogelijkheid zijn.

Wilt u deze route ook varen? Huur dan een boot bij Maran Yachtcharter in Friesland!

Bootverhuur Friesland