Verzekering en eigen risico

Verzekering van onze schepen en wat is uw eigen risico?

Al onze schepen zijn All Risk verzekerd met een eigen risico van maximaal €550,--  of  €750,--  per schadegeval. Dit is afhankelijk van het door u gehuurde type schip.

De borg voor onze kajuitschepen is derhalve €550,--  of €750,--. Eveneens afhankelijk van het door u gehuurde type schip.

Voor onze polyvalken bedraagt het eigen risico maximaal €250,-- per schadegeval.

De borg voor deze schepen is €250,--.

De borg dient u bij afvaart te voldoen. Dit kunt u op verschillende manieren regelen.

+ door middel van contanten,

+ door middel van het invullen van een eenmalige machtiging.

Note: Normaal gesproken zullen wij direct bij terugkomst uw borg teruggeven danwel de machtiging vernietigen.

Afkoop van eigen risico:

Bij een waarborgsom van €550,--

U heeft bij de boeking de mogelijkheid om een deel van uw borg af te kopen voor €17.50 per dag.

Let op: Uw eigen risico wordt na "afkoop borg" teruggebracht van €550-- naar €150,--! Dit bedrag zal bij schade worden aangesproken. De maximale hoogte van de premie, bij langere periode's, zullen wij op €175,-- afmaken.

Voorbeeld: U huurt een schip voor 7 dagen, en wenst het eigen risico terug te brengen.
De kosten bedragen daarvoor 7 X €17.50 = €122.50 De restantborg bedraagt €150,--.

Heeft u een kleine schade dan zal uiteraard slechts een deel van de €150,-- worden aangesproken.

Bij een waarborgsom van €750,--

U heeft bij de boeking de mogelijkheid om een deel van uw borg af te kopen voor €22.50 per dag.

Let op: Uw eigen risico wordt na "afkoop borg" teruggebracht van €750,-- naar €150,--! Dit bedrag zal bij schade worden aangesproken. De maximale hoogte van de premie, bij langere periode's, zullen wij op €225,-- afmaken.

Voorbeeld: U huurt een schip voor 7 dagen, en wenst het eigen risico terug te brengen.
De kosten bedragen daarvoor 7X €22.50 = €157.50 De restantborg bedraagt €150,--.

Heeft u een kleine schade dan zal uiteraard slechts een deel van de €150,-- worden aangesproken.

Het afkopen van de waarborg van €250,-- bij de Polyvalken is helaas niet mogelijk.