Brugbediening in Friesland

Hoewel Friesland inmiddels meerdere aquaducten rijk is worden de resterende bruggen tijdens het vaarseizoen intensief bediend om het u als watersporter gemakkelijk te maken.

​De dagelijkse brugbediening start op 1 april  tot en met 31 oktober, dus óók op zon- en feestdagen.

  • van 09.00 tot 12.00 uur,
  • van 13.00 tot 16.15 uur
  • van 17.15 tot 19.00 uur

In de maanden juni, juli en augustus worden alle bruggen tot 20.00 uur bediend.

Steeds meer gemeenten in Friesland schaffen de middagpauze van 12.00 tot 13:00 en van 16:15 tot 17:15 uur af, de bootverhuur kent daarom in Friesland weinig beperkingen.

Algemene regels bij bruggen en sluizen

Sluit altijd achteraan voor bruggen en sluizen en wacht uw beurt rustig af. Volg altijd de aanwijzingen van het bedienend personeel op. Bij druk wegverkeer wordt eerst het waterverkeer verzameld

Check op deze kaart alle bruginformatie.

Alle provinciale bruggen en sluizen zijn gratis! Voor enkele gemeentelijke bruggen worden de bruggelden in Fryslân van oudsher via een houten klomp aan een touw door de brugwachter naar binnen "gehengeld". De bedragen kunnen per brug/sluis verschillen en staan op iedere brug aangegeven. Soms moet voor meerdere bruggen en een sluis in een dorp in één keer worden betaald. Hoewel het bruggeld relatief gering is, zal het nostalgische klompje in de nabije toekomst door automatisering en de aanleg van aquaducten minder voorbij zweven. De klomp aan een touwtje is waarschijnlijk een voorbijgaand stukje folklore.

Boot huren in Friesland