Brugbediening in Friesland

Brugbediening in Friesland

Hoewel Friesland inmiddels meerdere aquaducten rijk is, worden de resterende bruggen tijdens het vaarseizoen intensief bediend om het u als watersporter gemakkelijk te maken. De geldende bedieningstijden en regels vindt u hier.

Regeling brugbediening

De dagelijkse brugbediening start op 1 april en loopt tot en met 31 oktober, óók op zon- en feestdagen.

van 09.00 tot 12.00 uur
van 13.00 tot 16.15 uur
van 17.15 tot 19.00 uur

In de maanden juni, juli en augustus worden alle bruggen tot 20.00 uur bediend.

Steeds meer gemeenten in Friesland schaffen de pauzes af, maar op sommige plaatsen wordt dit nog wel gehandhaafd. Dit is iets om rekening mee te houden.

Algemene regels bij bruggen en sluizen

Soms zult u gebruik moeten maken van een brug of een sluis. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de geldende regels en aandachtspunten, daarom hebben we deze voor u op een rij gezet:

  • Sluit altijd achteraan voor bruggen en sluizen
  • Wacht uw beurt rustig af
  • Volg altijd de aanwijzingen van het bedienend personeel op
  • Bij druk wegverkeer wordt eerst het waterverkeer verzameld en is de wachttijd iets langer

Vind op deze kaart alle bruginformatie.

Bruggelden

Alle provinciale bruggen en sluizen zijn gratis! Voor enkele gemeentelijke bruggen worden de bruggelden in Fryslân van oudsher via een houten klomp aan een touw door de brugwachter naar binnen "gehengeld". De bedragen kunnen per brug/sluis verschillen en staan op iedere brug aangegeven.

Soms moet voor meerdere bruggen en een sluis in een dorp in één keer worden betaald. Hoewel het bruggeld relatief gering is, zal het nostalgische klompje in de nabije toekomst door automatisering en de aanleg van aquaducten minder voorbij zweven. Geniet daarom onderweg van dit stukje folklore.

Onze boten

Beleef uw mooiste vaarvakantie

Varen en zeilen is de ultieme manier om Friesland met aansluitend het IJsselmeer en de Waddenzee te ontdekken. Beleef uw mooiste vaarvakantie vanuit Terkaple bij het Sneekermeer. Ideaal gelegen midden in het Friese meren gebied, het grootste aaneengesloten merengebied van Europa!